Maquinària Agrícola ORGO®

Picadores i ensitjadores de farratge

L'experiència acumulada durant més de 100 anys, dedicats a la fabricació i reparació de maquinària agrícola, ens ha permès completar una gama de picadores i ensitjadores de farratges que satisfan les necessitats actuals de les explotacions ramaderes familiars.

Sembradores de farratges

Sembradores muntades sobre un xassís d'acer, porten incorporats dos corrons piconadors de ferro colat; el de davant amb discos dentats, prepara el terreny obrint un solc on cau la llavor a eixam; el de darrere, de discos llisos, tapa la llavor i comprimeix la superfície aconseguint una sembra uniforme de tota la llavor entre 1,5 i 2 cm de fondària.

Trituradores de palla polivalents

Equip polivalent, accionat a presa de força d'un tractor o mitjançant un motor elèctric de 25 CV, incorpora la tècnica emprada en els molins de martells per triturar la palla de cereals, per la seva aplicació, com un producte absorbent d'humitat en el sòl de les granges, molt aconsellable en les granges d'aviram.

Picadores i ensitjadores de farratge Sembradora de forrajes Trituradoras polivalentes