Picadores i ensitjadores de farratge

Models BN - GALICIA - C - I

Màquines simples de construcció robusta i senzilles de manejar, preparades per treballar en les condicions més dures. Totes elles equipades amb contra tallant i tallants ajustables que els hi permet un tall precís. Possibilitat d'acoblament a: motor elèctric, gasolina, dièsel, a la presa de força i penjades al tercer punt del tractor; precisió de tall amb vàries mesures a escollir; amplia taula de alimentació, assistida en els models de la gama alta amb cinta de transport i un inversor del sentit de la marxa; ideals per picar els farratges verds, per ensitjar en torre o rasa, panís, alfals, fenc, farratge sec, palla de cereals, remolatxa, naps, canya de sucre, plataner, tabac i tota classe de productes i subproductes vegetals verds i secs.

Model BN

És l'equip més gran de la gama, sòlid, amb gran capacitat de producció i força per treballar en sitjes, torre de 20 metres d'alçada. Indispensable per: professionals, cooperatives i explotacions grans.

Model GALICIA

Equip d'una mida més reduïda, amb els avantatges del model "BN": Cinta transportadora, inversor del sentit de la marxa, àmplia taula d'alimentació. El preu de cost d'aquest model i la seva capacitat de producció són els factors més decisius a l'hora d'escollir-lo.

Model C

És un model de la gama mitjana, equipat amb cinta sense inversor del sentit de la marxa, amb ventilador i potència per aixecar, fins a 7 metres d'alçada, tota classe de productes verds i secs. La seva mida reduïda i el poc pes li donen millor llibertat de moviments i un considerable estalvi de temps.

Model I

Equip benjamí de la família de picadores ORGO®, popular per la seva silueta característica, amb gran capacitat de producció d'acord amb la seva mida i alta precisió en el tall i mínim cost de manteniment. És apreciada per les seves prestacions en un ampli sector, per triturar les restes de poda de l'hort i en el jardí, per l'elaboració de compost.

Característiques tècniques

Model BN Model GALICIA Model C Model I
Rendiment sec 2000-4000 kg/h 1000-2000 kg/h 500-1000 kg/h 200-700 kg/h
Rendiment verd 5000-12000 kg/h 2000-8000 kg/h 1500-4000 kg/h 500-2000 kg/h
Potència requerida 7,5-20 cv 5,5-10 cv 3-7,5 cv 1-3 cv
Règim treball 600-900 rpm 800-1000 rpm 800-1100 rpm 600-2000 rpm
Llargades de tall 11-15-30-36 11-15-30-36 15-30-48 12-20-30-60-80
Elevació en verd 10-20 m 8-10 m 6-7 m 2 m
Cinta transportadora
Inversió sentit marxa
2 pales 2 tallants
4 pales 2 tallants opcional opcional opcional
4 pales 4 tallants opcional opcional opcional opcional
Multiplicador opcional opcional opcional opcional
Barra transmissió opcional opcional opcional opcional
Capçal transport opcional opcional opcional
Canonada estàndard 2 m 2 m
Corba estàndard
Colze estàndard
Abraçadora estàndard 4 3 1
Boca entrada 300 mm 250 mm 180 mm 150 mm
Taula alimentació 2000x760 mm 1900x520 mm 1600x445 mm 970x390 mm
Sortida ventilador 190 mm 150 mm 150 mm 165 mm
Longitud màxima 2750 mm 2500 mm 2220 mm 1340 mm
Amplada màxima 1470 mm 1050 mm 830 mm 430 mm
Alçada màxima 1460 mm 1200 mm 1140 mm 1250 mm
Pes aproximat 400 kg 222 kg 170 kg 50 kg
Mides màquina 1570x1340x1560 1150x830x1300 930x830x1240 420x420x650
Mides taula 2200x900x430 2020x665x370 1760x590x370 1000x430x270
Volum 4,1 m3 1,7 m3 1,3 m3 0,23 m3

Muntant l'opció de 4 tallants, en tots els models reduïm la longitud de tall a la meitat.

Picadoras de forraje Ensiladoras de forraje Corta forrajes