Trituradores de palla polivalents

Model ELECTRA

Equip polivalent accionat a presa de força d'un tractor o mitjançant un motor elèctric de 25 CV. Incorpora la tècnica emprada en els molins de martells per triturar la palla de cereals; per la seva aplicació, com un producte absorbent d'humitat en el sòl de les granges. Molt aconsellable en les granges d'aviram. En substituir la clofolla d'arròs, les serradures i els encenalls per la palla, s'aconsegueix un estalvi important en els costos de l'explotació i s'eliminen els riscos dels problemes sanitaris que provoquen els fongs dels encenalls i les serradures; s'eliminen també els riscos dels additius, vernissos i productes sintètics que poden estar barrejats en les serradures i encenalls de procedència desconeguda.

Característiques tècniques

Accionada per un tractor amb una barra de transmissió a 540 rpm.
Possibilitat de acoblament a un motor elèctric.
Tritura qualsevol producte vegetal sec: Palla, farratges, cereals o panís.
Per el terra de les granges especialment avícoles i fabricació de pinsos.
Projecció horitzontal: 8 - 10 metres.
Altura de projecció: 5 metres.
Capacitat de producció: 3.000 a 5.000 kg/hora (depenent del producte i potencia emprada).
Accionament amb tractor o motor elèctric de 25 cv.
Velocitat de treball: 3.000 rpm.
Potència absorbida: de 60 a 80 cv.
Descàrrega: Canonada d'un metre amb una corba de sortida orientable.

APLICACIÓ GARBELL PAQUET QUADRAT PAQUET RODÓ
Palla d'ordi estàndard 80/hora 4/hora
Palla d'ordi 30 mm 60/hora 3/hora
Trituradora modelo electra bala petita Veure vídeo Trituradora de paja modelo electra bala gran Veure vídeo